Diễn đàn công tác thị trường Vinacontrol

Ngày 14/09/2021, Tập đoàn Vinacontrol đã tổ chức Diễn đàn Công tác thị trường Vinacontrol nhằm chia sẻ, nắm bắt thông tin về dịch vụ mới, thị trường, đối thủ, công tác thị trường tại các đơn vị và Tập đoàn. Đồng thời, diễn đàn cũng thảo luận và đề xuất các kiến nghị chính sách, chiến lược marketing, chiến lược kinh doanh trong thời gian tới. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến và có sự tham gia của đại diện các chi nhánh, công ty thành viên và Văn phòng Tập đoàn.

16.09_800_01

Mở đầu Diễn đàn, Ông Tô Mạnh Linh – Phó Gíam đốc Ban Thị trường VPTĐ giới thiệu các nội dung chính của Diễn đàn, đề xuất định hướng triển khai Công tác thị trường trong thời gian tới. Tiếp theo đó, đại diện của Ban Thị trường VPTĐ và các đơn vị lần lượt trình bày các hoạt động thị trường tiêu biểu trong các tháng đầu năm 2021. Cuối cùng là phần thảo luận về định hướng phát triển công tác thị trường toàn Tập đoàn.

Diễn đàn đã diễn ra sôi nổi, các thành viên tham gia tích cực phát biểu ý kiến, chia sẻ những kinh nghiệm của từng đơn vị và thông qua đó đề xuất những ý tưởng mới cho công tác thị trường của Tập đoàn. Diễn đàn thống nhất về tầm quan trọng của công tác thị trường đối với sự phát triển của Vinacontrol và mong muốn kết nối, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị thành viên, hoàn thành tốt định hướng của Vinacontrol “Kết nối để thống nhất, chia sẻ để vươn xa”.


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn