Chứng nhận bảo vệ rừng FSC


Tiêu chuẩn FSC là gì?

FSC là tên viết tắt của Forest Stewardship Council - một tổ chức quốc tế phi chính phủ, phi lợi nhuận được xây dựng nhằm thiết lập ra các tiêu chuẩn cho việc quản lí rừng, cả về yếu tố môi trường lẫn yếu tố xã hội. Chứng chỉ FSC là chứng chỉ rừng do tổ chức FSC xây dựng và thiết lập dựa trên một hệ thống các tiêu chuẩn nhằm đảm bảo cho việc quản lí rừng cân bằng cả yếu tố môi trường lẫn lợi ích kinh tế - xã hội. Với chứng chỉ FSC, chúng ta có thể yên tâm rằng đây là các sản phẩm lâm sản này đáp ứng các tiêu chuẩn và được chứng minh nguồn gốc rõ ràng.

 

Các dịch vụ chứng nhận theo tiêu chuẩn FSC mà Vinacontrol cung cấp:

FSC-FM (Forest management certification- Chứng nhận quản lí rừng): Chứng nhận quản lý rừng bền vững là chứng nhận dành cho các đơn vị trồng và khai thác rừng. Chứng nhận khu rừng/ đơn vị quản lý rừng xác định đã tuân thủ theo 10 nguyên tắc FSC phù hợp các nguyên tắc về môi trường, kinh tế, xã hội;

FSC-CoC (Chain of custody Certification - Chứng nhận về chuỗi hành trình sản phẩm): Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm là chứng nhận dành cho các đơn vị chế biến các sản phẩm từ rừng. Chứng nhận hệ thống quản lý cho các đơn vị sản xuất, chế biến và thương mại những sản phẩm từ rừng được chứng nhận FSC. Xác nhận nguyên liệu hay sản phẩm FSC được tách biệt với các sản phẩm, nguyên liệu khác trong quá trình quản lý và gắn nhãn;

FSC-CW (Control wood certification - Chứng nhận gỗ kiểm soát): Chứng nhận gỗ có kiểm soát, dành cho các đơn vị quản lí rừng hay sản xuất, chế biến, mua bán các nguồn gỗ theo tiêu chuẩn của FSC. Sản phẩm sẽ được chứng nhận sản xuất từ các nguồn nguyên liệu có kiểm soát và có nguồn gốc rõ ràng.

 fsc_800

Lợi ích khi đạt chứng chỉ FSC:

Về giá trị môi trường: Chứng nhận FSC là góp phần bảo vệ môi trường và nguồn sinh thái;

Về giá trị xã hội: Chứng nhận FSC là một minh chứng về trách nhiệm của tổ chức với con người và xã hội;

Về giá trị kinh tế: Chứng nhận FSC nhằm giảm thiểu lãng phí các nguồn tài nguyên từ rừng. Các sản phẩm được gắn nhãn FSC có giá trị kinh tế cao. Theo thống kê thì các sản phẩm có chứng nhận FSC có giá trị kinh tế cao hơn khoảng 20 – 30% so với các sản phẩm thông thường;

Về giá trị thương hiệu: Đạt được chứng nhận FSC thương hiệu của bạn sẽ được nâng cao, bạn có thể sử dụng nhãn FSC để maketing cho các sản phẩm của mình.

Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chứng nhận của FSC do Vinacontrol cung cấp vừa có thể đạt được lợi ích kinh tế vừa nâng cao uy tín của chính mình, đồng thời đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt liên quan đến môi trường do các cơ quan Nhà nước đặt ra.


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn