Các yêu cầu chất lượng nhân hạt điều xuất khẩu

Các yêu cầu chất lượng nhân hạt điều xuất khẩu

STT Quy chuẩn Nội dung
1 Tiêu chuẩn nhân hạt điều Việt Nam TCVN 4850:2010 Tải về
2 Tiêu chuẩn nhân hạt điều AFI (Mỹ)

Tải về (tiếng Việt)

Tải về (tiếng Anh)

3 Tiêu chuẩn nhân hạt điều UNECE (EU) Tải về
4 Tiêu chuẩn nhân hạt điều các nước ASEAN (ASEAN Standard 20:2011) Tải về

024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn