Báo cáo tài chính năm 2022

Tập đoàn Vinacontrol trân trọng gửi đến Quý cổ đông các Báo cáo Tài chính của năm 2022.

1. Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

  • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2022 - Tại đây
  • Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2022 - Tại đây

Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn