Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu

1. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm là gì?

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu là quá trình kiểm soát và đánh giá sự an toàn của các loại thực phẩm nhập khẩu trước khi được phép lưu thông và tiêu thụ trên thị trường Việt Nam.

Theo Luật An toàn thực phẩm, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu phải được kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, trừ một số thực phẩm được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định của Chính phủ.

2. Cơ sở pháp lý:

Quy định về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa được thực hiện theo quy định tại Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật an toàn thực phẩm, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật…

Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu được quy định chi tiết tại các Nghị định của Chính phủ, gồm:

+ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/20218 và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018);

+ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

+ Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu

Cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu là tổ chức được đánh giá đáp ứng đủ năng lực về điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ chứng nhận hoặc giám định theo quy định của Chính phủ và được các Bộ ban ngành có liên quan chỉ định là Cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu.

Vinacontrol là đơn vị được Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định là cơ quan kiểm tra nhà nước, cơ sở kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi tiết chỉ định và công nhận năng lực của Vinacontrol

vinacontrol_l_c_quan_ktnn_v_an_ton_thc_phm_i_vi_thc_phm_nhp_khu_4_800

4. Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu

Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu được thực hiện theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định sau đây:

- Chỉ được đưa về kho bảo quản chờ hoàn thành việc thông quan khi có giấy đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm;

- Chỉ được thông quan khi có xác nhận kết quả kiểm tra thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu.

5. Các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu

Theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 85/2018/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu (trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm), bao gồm:

- Sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

- Quà biếu, quà tặng trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế.

- Sản phẩm nhập khẩu dùng cho cá nhân của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao.

- Sản phẩm quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển, tạm nhập, tái xuất, gửi kho ngoại quan.

- Sản phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu có số lượng phù hợp với mục đích thử nghiệm hoặc nghiên cứu có xác nhận của tổ chức, cá nhân.

- Sản phẩm sử dụng để trưng bày hội chợ, triển lãm.

- Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước.

- Sản phẩm tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế.

- Hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

vinacontrol_l_c_quan_ktnn_v_an_ton_thc_phm_i_vi_thc_phm_nhp_khu_1_800

6. Vinacontrol - Đối tác đáng tin cậy trong kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu

Vinacontrol là đơn vị được Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định là cơ quan kiểm tra nhà nước và cơ sở kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Với sự tín nhiệm và sự ủy quyền từ các Bộ ban ngành, Vinacontrol đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và chất lượng của các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết sử dụng kiến thức, kinh nghiệm và công nghệ hiện đại để thực hiện các quy trình kiểm tra và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm.

Chứng nhận của Vinacontrol là sự chứng minh chính thức về việc doanh nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định về an toàn thực phẩm. Điều này giúp doanh nghiệp đạt được sự công nhận từ cơ quan quản lý nhà nước và đáp ứng các yêu cầu pháp lý về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn xây dựng được danh tiếng và thành công trong lĩnh vực thực phẩm, nhận được sự tin tưởng từ phía đối tác và khách hàng.

Vinacontrol cam kết tiếp tục nâng cao năng lực kiểm tra và đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng, góp phần bảo vệ sức khỏe và an toàn thực phẩm cho cộng đồng và quốc gia.

Liên hệ tư vấn: 0243. 943. 3840


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn