Họp Hội đồng Quản trị kỳ 1/2023

Ngày 01/02/2023, Cuộc họp Hội đồng Quản trị kỳ 1 năm 2023 của Tập đoàn Vinacontrol đã được tổ chức với sự tham gia của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, và cán bộ quản lý thuộc các đơn vị, chi nhánh, công ty thành viên và các phòng ban của Văn phòng Tập đoàn.

hp_hqt_k_1.2023_800

Trong năm 2022, vượt qua những diễn biến phức tạp của nền kinh tế, các đơn vị, chi nhánh và công ty thành viên của Tập đoàn Vinacontrol đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu do Hội đồng quản trị giao, đóng góp vào mức tăng trưởng chung của toàn Tập đoàn.

Hướng đến năm 2023, toàn thể các thành viên Vinacontrol sẽ cùng nhau cố gắng hoàn thành các định hướng công tác và nhiệm vụ mới do Hội đồng quản trị đề ra, tiếp tục khẳng định thương hiệu và uy tín của Vinacontrol tại thị trường trong nước và quốc tế.

Trong cuộc họp Hội đồng Quản trị đầu tiên của năm Qúy Mão 2023, toàn thể các thành viên đã cùng nhau nâng ly chúc mừng năm mới, thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm gặt hái những thành công mới, thắng lợi mới trong năm 2023.

z4080575580901_f34540c67be4022dfa0ae3499ab4ec48_800

Toàn thể các thành viên đã cùng nhau nâng ly chúc mừng năm mới, thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm gặt hái những thành công mới, thắng lợi mới trong năm 2023.

Nhân dịp năm mới Qúy Mão 2023, Tập đoàn Vinacontrol kính chúc Qúy Cổ đông, Qúy khách hàng và Qúy đối tác một năm mới An khang - Thịnh vượng - Vạn sự như ý.


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn