Thông cáo báo chí Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tập đoàn Vinacontrol

Ngày hôm nay (27/05/2021), tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, TP. Hà Nội, Tập đoàn Vinacontrol đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2021, với sự tham gia của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Qúy cổ đông cùng đại diện Cán bộ nhân viên của Tập đoàn Vinacontrol. Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021, cùng các nội dung quan trọng khác.

dscf0337_800

Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đến hầu hết các nền kinh tế, khu vực kinh tế trên toàn cầu. Thương mại toàn cầu đình trệ, làn sóng doanh nghiệp phá sản lan khắp thế giới. Tại Việt Nam, thiên tai và dịch bệnh cũng có tác động không nhỏ tới các hoạt động của nền kinh tế và cuộc sống của người dân. Giống với nhiều doanh nghiệp trong nước, Vinacontrol cũng đã trải qua một năm 2020 đầy biến động và khó khăn.

Việc thực hiễn giãn cách, cách ly tại nhiều tỉnh thành trong cả nước khiến việc thực hiện các yêu cầu giám định gặp khó khăn hoặc phải huỷ bỏ; nguồn nguyên liệu, hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc có thời điểm bị chững lại khiến nhu cầu giám định bị biến động mạnh; thay đổi trong chính sách của các cơ quan QLNN, Hải quan mở rộng phạm vi chỉ định, uỷ quyền cho nhiều tổ chức đánh giá, tiến hành bãi bỏ/cắt giảm các thủ  tục chuyên ngành, xu hướng giảm dần chỉ định cho các tổ chức giám định độc lập, do đó, các nhóm mặt hàng/dịch vụ phục vụ Quản lý Nhà nước chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu doanh thu của Vinacontrol hiện đang sụt giảm đáng kể; sự cạnh tranh gay gắt và khốc liệt từ các tổ chức giám định trong nước và nước ngoài tạo áp lực kéo giá phí dịch vụ xuống dần để giành thị phần … tất cả đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Vinacontrol.

Nhưng với chủ trương, định hướng đúng đắn, sự quyết tâm, sáng tạo, tận dụng cơ hội vượt qua thách thức, toàn Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm được ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau:

-       Doanh thu hợp nhất báo cáo đạt 581.176.441.329 đồng (vượt 5,66% KH giao)

-       Lợi nhuận sau thuế báo cáo tổng hợp đạt 34.249.693.850 đồng (vượt 1,33% KH giao)

-       Cổ tức đã tạm ứng 02 đợt năm 2020 là 15%/vốn điều lệ.

Thương hiệu Vinacontrol tiếp tục được khẳng định tại thị trường trong nước và quốc tế, là tổ chức giám định, chứng nhận, thử nghiệm hàng đầu tại Việt Nam.

 dscf0343_800

Định hướng trong thời gian tới, Vinacontrol tiếp tục có chính sách giữ các dịch vụ cốt lõi, truyền thống; tập trung đầu tư có trọng điểm về năng lực kỹ thuật/nhân sự chuyên môn phù hợp đáp ứng yêu cầu đối với các dịch vụ mới, dịch vụ Quản lý Nhà nước và các dự án thầu. Bên cạnh đó, Vinacontrol cũng đang từng bước áp dụng công nghệ, chuyển đổi số vào thực hiện quá trình giúp công tác quản lý/thực hiện ngày càng chuyên nghiệp, tiết kiệm chi phí, thời gian, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thương trường.

Dự báo năm 2021, nền kinh tế thế giới còn nhiều ẩn số khó lường, dịch bệnh vẫn chứa đựng những nguy cơ tiềm ẩn chưa có dấu hiệu dừng lại. Căn cứ tình hình kinh tế chung, trên cơ sở phân tích, đánh giá, Vinacontrol đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2021 tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, cụ thể, doanh thu đạt 585 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 36,5 tỷ đồng và tỉ lệ cổ tức tối thiểu 12% trên vốn điều lệ. 

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2021

Đọc thêm: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2021


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn