Thông báo số 33/TGĐ-NS về công tác nhân sự cán bộ quản lý Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Thông báo số 33/TGĐ-NS về công tác nhân sự cán bộ quản lý Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

2023._cng_tc_ns_cbql_thng_1_800024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn