Thông báo số 131/TGĐ-NS về công tác nhân sự cán bộ lãnh đạo Tập đoàn

Thông báo số 131/TGĐ-NS về việc Ông Bạch Khánh Nhựt, Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Vinacontrol kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh thôi đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Vinacontrol. 

Ông Bạch Khánh Nhựt tiếp tục đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh theo nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên (2018-2023).

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2023.

Chi tiết về Thông báo xem tại đây,

2023._thng_bo_131_v_nhn_s_cn_b_lnh_o_tp_on_page-0001_800


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn