Thông báo số 01/TGĐ-NS về công tác nhân sự cán bộ quản lý toàn Tập đoàn

Thông báo số 01/TGĐ-NS về công tác nhân sự cán bộ quản lý toàn Tập đoàn.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

2023.01._thng_bo_cng_tc_ns_cn_b_qun_l_pages-to-jpg-0001_800

2023.01._thng_bo_cng_tc_ns_cn_b_qun_l_pages-to-jpg-0002_800


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn