Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tập đoàn Vinacontrol

Ngày hôm nay (24/05/2021), tại Trung tâm Hội nghị Metropole, TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Vinacontrol đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2022, với sự tham gia của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Qúy cổ đông cùng đại diện Cán bộ nhân viên của Tập đoàn Vinacontrol. Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022, cùng các nội dung quan trọng khác.

Năm 2021 tiếp tục là một năm bất ổn của thế giới khi dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Từ một nước được đánh giá cao về khả năng chống dịch, Việt Nam phải đối mặt với một đợt dịch bùng phát mạnh do tác động của biến thể Delta, vốn lây lan rất nhanh. Nhiều địa phương trong cả nước phải ban hành các lệnh giãn cách xã hội, hạn chế đi lại đặc biệt là trong quý III của năm để kiểm soát và ngăn chặn lây lan của dịch bệnh.

_mg_1226_800

Không nằm ngoài những tác động tiêu cực của đại dịch đối với các doanh nghiệp, Vinacontrol đã gặp nhiều thách thức và áp lực trong năm 2021. Kết thúc năm, Vinacontrol đã đạt doanh thu thuần 589,91 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,9%; lợi nhuận sau thuế đạt 30,54 tỷ đồng, bằng 84,43% so với năm 2020. Việc Vinacontrol duy trì được mức doanh thu tăng trưởng dương là một thành công lớn và là thành quả đáng biểu dương cho nỗ lực toàn Tập đoàn, trong đó có sự chỉ đạo kịp thời, nhất quán của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Lãnh đạo các Đơn vị và sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn, đặc biệt là các giám định viên, chuyên gia đánh giá, kiểm định viên, … đội ngũ trực tiếp đối mặt với những khó khăn ngoài hiện trường trong hoàn cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Kết quả kinh doanh năm 2021 của Vinacontrol thể hiện qua bảng số liệu sau:

STT

Chỉ tiêu

2021 (đồng)

Đã kiểm toán

2020 (đồng)

Đã kiểm toán

2021/2020

(%)

1

Tổng giá trị tài sản

367.527.482.905

352.852.584.671

104,16%

2

Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ

589.910.480.928

578.926.836.723

101,9%

3

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

39.329.974.423

46.211.697.137

85,11%

4

Lợi nhuận khác

(156.280.111)

3.082.934

 

5

Lợi nhuận trước thuế

39.173.694.312

46.214.780.071

84,76%

6

Lợi nhuận sau thuế

30.536.764.883

36.166.133.373

84,43%

 _mg_1210_800

Ngay sau khi Việt Nam trải qua đợt bùng phát dịch thứ 4 vào cuối tháng 4/2021, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành đã nhận định “Đây là thời điểm để Vinacontrol nhìn nhận, đánh giá lại mô hình kinh doanh và năng lực nội tại của Công ty. Vinacontrol cần nhanh nhạy áp dụng tư duy mới, đẩy nhanh việc áp dụng số hóa và có kế hoạch xây dựng lực lượng lao động linh hoạt hơn với chính sách lấy con người làm trọng tâm.

Năm 2022, Vinacontrol tập trung vào xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ sau: 1. Đầu tư cho chuyển đổi số: Tích hợp và đẩy mạnh áp dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động của Tập đoàn, tận dụng các công nghệ để thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho khách hàng, cũng như tăng tốc các hoạt động kinh doanh; 2. Xây dựng các quy trình quản lý phục vụ số hóa chung hoạt động của Công ty đối với công tác chuyên môn nghiệp vụ về kỹ thuật, nhân sự, tài chính và thị trường; 3. Triển khai kế hoạch thực hiện kết nối năng lực các Đơn vị trong toàn Tập đoàn với mục tiêu tận dụng và phát huy triệt để các thế mạnh của mỗi Đơn vị.  


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn