Tuyển dụng

Văn Phòng Tập đoàn thông báo tuyển dụng 4/2022
07/04/2022

Văn Phòng Tập đoàn thông báo tuyển dụng 4/2022

Xem thêm
Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng 02/2022
15/02/2022

Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng 02/2022

Xem thêm
Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng 10/2021
28/10/2021

Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng 10/2021

Xem thêm
Tuyển dụng Phân tích viên - TT Phân tích & Thử nghiệm 1 Vinacontrol
18/10/2021

Tuyển dụng Phân tích viên - TT Phân tích & Thử nghiệm 1 Vinacontrol

Xem thêm
Vinacontrol Quảng Ninh Thông báo tuyển dụng
18/08/2021

Vinacontrol Quảng Ninh Thông báo tuyển dụng

Xem thêm
Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng
10/03/2021

Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng. 

Xem thêm
Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng lần 2
09/10/2020
Xem thêm
Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng 9/2020
15/09/2020

Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng

Xem thêm
VNC Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân viên Marketing/Sales
07/08/2020

VNC Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân viên Marketing/Sales

Xem thêm
Tuyển dụng Phân tích viên - TT Phân tích & Thử nghiệm 1 Vinacontrol
20/07/2020

Tuyển dụng Phân tích viên - TT Phân tích & Thử nghiệm 1 Vinacontrol

Xem thêm
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn