Tuyển dụng

Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 Vinacontrol tuyển dụng nhiều vị trí
31/07/2018

Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 Vinacontrol tuyển dụng nhiều vị trí

Xem thêm
Trung tâm Phân tích & Thử nghiệm 1 Vinacontrol tuyển dụng
11/05/2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol có nhu cầu tuyển những vị trí Phân tích viên Hóa, Phân tích viên Sinh học và Nhân viên Thừa hành, làm việc tại Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1

Xem thêm
Vinacontrol Quảng Ninh tuyển dụng Phân tích viên/Kỹ thuật viên giám định
16/12/2017

Chi nhánh Vinacontrol Quảng Ninh đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho các vị trí: Phân tích viên/Kỹ thuật viên giám định

Xem thêm
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn