Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng 9/2020

Vinacontrol thông báo tuyển dụng nhiều vị trí.

Chi tiết vui lòng xem tại đây,

tuyen_dung_page_1_800

tuyen_dung_page_2_800

Trân trọng


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn