TB số 92/HĐQT-TB tạm ứng cổ tức 2021 và ĐHĐCĐ Thường niên 2022

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Thông báo số 92/HĐQT-TB về việc tạm ứng cổ tức năm 2021 và thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Thông báo này thay cho thông báo số số 76/HĐQT-TB đăng tải ngày 16 tháng 3 năm 2022

Chi tiết vui lòng xem tại đây

tb-92-hqt-tb_page_1_800

pages_from_tb92-hqt-tb_800

vnc.tb92-hdqt-tb_page_3_800

Trân Trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn