Báo cáo tài chính 2021

Tập đoàn Vinacontrol trân trọng gửi đến Quý cổ đông các Báo cáo Tài chính của năm 2021.

1. Báo cáo tài chính Quý I năm 2021

  • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2021 - Tại đây
  • Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2021 - Tại đây

 

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn