Quản Lý Nhà nước

port-675539_800

Vinacontrol là tổ chức được các cơ quan Quản lý Nhà nước, các Bộ, Ban, Ngành chỉ định là tổ chức thực hiện giám định, kiểm định, thử nghiệm và chứng nhận đối với nhiều loại hàng hoá và sản phẩm.

Vinacontrol hỗ trợ đánh giá và chứng nhận sự phù hợp của hàng hoá đối với các quy định của Nhà nước về chất lượng, an toàn và một số tiêu chí bắt buộc khác.

Bên cạnh việc hỗ trợ về dịch vụ, Vinacontrol sẽ tư vấn hỗ trợ để đảm bảo dịch vụ được thực hiện tối ưu về thời gian và chi phí.

Danh sách đối tượng mặt hàng Vinacontrol được chỉ định thực hiện kiểm tra Quản lý Nhà Nước

Thép (trong nước & nhập khẩu)

Phân bón nhập khẩu

Hàng nông sản & lâm sản

Khí dầu hoá lỏng LPG

Xăng và nhiên liệu diesel

Phế liệu nhập khẩu

Thực phẩm nhập khẩu

Sản phẩm dệt may

Thức ăn chăn nuôi

Vật liệu xây dựng

Thiết bị yêu cầu về an toàn lao động

Bồn chứa, phương tiện đo

Bể trụ đứng, bể trụ nằm ngang

   

QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Tìm kiếm nhanh:

TT LOẠI HÌNH DỊCH VỤ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC QUYẾT ĐỊNH

1

Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu phục vụ quản lý nhà nước

do Cục Hải quan Thành phố Hà Nội - Tổng cục Hải quan cấp.

 

2

Giám định công nghệ dự án đầu tư

do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cấp.


3

Tổ chức thực hiện giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng (theo Thông tư 23/2015/TT-BKHCN)

Bộ Công Thương chỉ định.

 

4

Vinacontrol Hải Phòng là tổ chức thực hiện kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y Tế

Bộ Y Tế chỉ định.

tải về

5

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol là tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định phương tiện đo đối với Bể trụ đứng và Bể trụ ngang

Bộ Khoa học và Công nghệ - Tổng cục Đo lường chất lượng chỉ định.

tải về

6

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là tổ chức thực hiện việc thử nghiệm, chứng nhận theo phương thức 7 sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN8:2012/BKHCN và quy định phát luật hiện hành

Bộ Khoa học và Công nghệ - Tổng cục Đo lường chất lượng chỉ định.

tải về

7

Vinacontrol Hải Phòng là tổ chức thực hiện việc thử nghiệm, chứng nhận theo phương thức 7 sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN8:2012/BKHCN và quy định phát luật hiện hành

Bộ Khoa học và Công nghệ - Tổng cục Đo lường chất lượng chỉ định.

tải về

8

Phòng kiểm nghiệm phân bón cho Trung tâm phân tích và thử nghiệm 1 - Vinacontrol; Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2 – Vinacontrol; Phòng thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh; Phòng thí nghiệm Vinacontrol Hải Phòng; Phòng thí nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn/ Cục trồng trọt chỉ định.

 

9

Trung tâm phân tích và Thử nghiệm 2 – Vinacontrol TP Hồ Chí Minh là phòng thử nghiệm về thuốc bảo vệ thực vật/ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông, lâm sản

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn/ Cục bảo vệ thực vật chỉ định.

tải về

10

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm xuất khẩu, nhập khẩu

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn/ Cục chăn nuôi quyết định chỉ định.

tải về

11

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là tổ chức chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi theo phương thức 7

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn/ Cục chăn nuôi chỉ định.

tải về

12

Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm cho Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 2 - Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn / Cục chăn nuôi quyết định chỉ định.

tải về

13

Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm cho Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 Vinacontrol

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn / Cục chăn nuôi quyết định chỉ định.

tải về

14

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là tổ chức đánh giá sự phù hợp trong việc thực hiện việc thử nghiệm đối với lĩnh vực xăng và nhiên liệu diesel

Bộ khoa học công nghệ/ Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng chỉ định.

 

15

Thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS- XD 1235 cho Trung tâm Phân tích và thử nghiệm 2 – Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Phòng thử nghiệm vật liệu xây dựng LAS- XD 1236 cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Quảng Ninh

Bộ xây dựng công nhận năng lực.

tải về

tải về

16

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng container bằng Methyl Bromide theo tiêu chuẩn AFAS

Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn/ Cục bảo vệ thực vật chứng nhận.

tải về

17

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Bộ Công Thương quyết định chỉ định.

tải về
18

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh giám định hàm lượng fomaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

Bộ Công Thương quyết định chỉ định và ủy quyền.

 tải về
19  Vinacontrol Vinacontrol Hải Phòng giám định hàm lượng fomaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

Bộ Công Thương quyết định chỉ định và ủy quyền.

tải về
20 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol là tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Bộ Tài nguyên và môi trường chỉ định.

tải về
21 

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Bộ Tài nguyên và môi trường chỉ định.

tải về
22 

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol là tổ chức thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD

Bộ Xây dựng chỉ định.

tải về
23 

Vinacontrol Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Vinacontrol Hải Phòng là tổ chức thực hiện giám định/ chứng nhận chất lượng dệt may theo Quy chuẩn kỹ thuật quóc gia 01:2017/QCVN (chi tiết xem thêm tại website của Bộ Công thương)

Bộ Công thương chỉ định.

tải về
24

Vinacontrol Hà Nội đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành Công Thương trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với lĩnh vực dệt may

Bộ Công Thương chứng nhận.

tải về
25

Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm Vinacontrol 1 là Phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực phân bón

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cục Bảo vệ thực vật chỉ định.

tải về
26

Vinacontrol Hải Phòng thực hiện việc chứng nhận hợp quy sản phẩm phân bón phù hợp với quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 về quản lý phân bón

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cục Bảo vệ thực vật chỉ định.

tải về
27

Thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu cho Vinacontrol Hải Phòng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cục Bảo vệ thực vật quyết định ủy quyền.

tải về
28

Phòng thử nghiệm Vinacontrol Hải Phòng là phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực phân bón

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cục Bảo vệ thực vật quyết định chỉ định.

tải về
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn