Thẩm định giá

money-2724235_800

Hiểu rõ nguồn lực của bạn với dịch vụ Thẩm định giá của Vinacontrol, nền tảng cho những quyết định tối ưu trên con đường đạt tới thành công. Bất kể là tài sản cố định, tài sản lưu động, tài sản hữu hình, tài sản vô hình, Vinacontrol sẵn sàng cung cấp những công cụ và phương pháp phù hợp nhất để đánh giá sức mạnh và nguồn lực bạn đang nắm giữ, trước từng quyết định mà bạn thực hiện.

Mọi tài sản bạn có đều có thể chuyển thành những cơ hội trong môi trường kinh doanh năng động ngày nay. Tài sản có thể là bất động sản, đất đai, nhà cửa, công trình xây dựng, máy móc thiết bị; máy bay, tàu thuyền, ô tô, phương tiện vận tải; động sản như thương phiếu, cổ phiếu; hoặc thậm chỉ những tài sản vô hình như giá trị doanh nghiệp, giá trị thương hiệu.

Đứng trước một quyết định bán, cho thuê, hợp tác, thu mua, sát nhập, cổ phần, nhượng quyền, chuyển giao tài sản, từng thông tin bạn có sẽ giữ bạn trong thế chủ động và là lời đảm bảo cho thành công. Khi đó, Thẩm định giá là một công cụ hữu hiệu nhất để xác định giá trị và lợi ích mà tài sản có thể mang lại cho chủ thể theo cách phù hợp nhất với mục đích của chủ thể và sự điều chỉnh của thị trường.

Làm việc với các chuyên gia, thẩm định viên đã được cấp chứng chỉ bởi Bộ Tài chính của Vinacontrol để nhận được sự thẩm định với độ tin cậy cao nhất và công nhận rộng khắp bởi các cơ quan quản lý, nhà chức trách, thể chế tài chính, ngân hàng, cộng đồng doanh nghiệp.

Lựa chọn loại tài sản bạn quan tâm để tìm hiểu về các giải pháp cụ thể của chúng tôi:

  • Thẩm định giá bất động sản
  • Thẩm định giá động sản
  • Thẩm định giá trị doanh nghiệp
Vinacontrol cung cấp các giải pháp liên quan khác:

Liên hệ với chuyên gia của chúng tôi để được tư vấn giải pháp phù hợp và hiệu quả nhất.Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn