img_1127_800

Các giải pháp giám định tại Vinacontrol hỗ trợ khách hàng đảm bảo chất lượng và sự phù hợp của hàng hóa so với yêu cầu của hợp đồng và tiên chuẩn hiện hành.

Là tổ chức giám định đầu tiên tại Việt Nam, với hơn 60 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giám định, Vinacontrol sẵn sàng đáp ứng tốt hầu hết các loại hình và yêu cầu trong lĩnh vực giám định. Với mạng lưới cơ sở tại hầu hết các khu vực tại Việt Nam, Vinacontrol đảm bảo cung cấp dịch vụ cho khách hàng dịch vụ với hiệu quả cao nhất.

Với hệ thống quản lý chất lượng được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và:

  • ISO/IEC 17020 - Đối với hoạt động giám định
  • ISO/IEC 17021 - Đối với hoạt động đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý
  • ISO/IEC 17025 - Đối với hoạt động thử nghiệm và hiệu chuẩn
  • ISO/IEC 17065 - Đối với hoạt động chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ

Các chuyên gia của Vinacontrol sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn cho bạn những giải pháp phù hợp cho hoạt động kinh doanh của bạn.

Bên cạnh dịch vụ giám định thương mại hỗ trợ các doanh nghiệp đảm bảo yêu cầu trong hợp đồng mua bán, Vinacontrol còn là đơn vị được các cơ quan Quản lý Nhà nước chỉ định thực hiện các nghiệp vụ giám định đối với rất nhiều loại hàng hóa trực thuộc sự quản lý của các Bộ, Ban ngành.

Danh sách các lĩnh vực hàng hóa giám định Vinacontrol:

Nông sản & Thực phẩm

Năng lượng & Khai khoáng

Tiêu dùng & Bán lẻ

Môi trường & Chất lượng sống

Máy móc thiết bị & Phương tiện

Công nghiệp & Xây dựng

Hóa chất

Hàng hải