Công nghiệp & Xây dựng

crane-3038630_1920_800

Vinacontrol cung cấp chuỗi dịch vụ nhằm đảm bảo chất lượng và độ an toàn trong công nghiệp. Đặc biệt là với ngành công nghiệp xây dựng, các giải pháp giám định, thử nghiệm, xác minh của Vinacontrol đảm bảo sự chắc chắn của vật liệu xây dựng, tuân thủ đúng các yêu cầu của hợp đồng và phù hợp với các quy định của luật pháp.

Vinacontrol cung cấp chuỗi giải pháp dịch vụ ngay từ khâu nguyên liệu đầu vào, vận chuyển, lưu kho, xếp dỡ, trong quá trình sản xuất, và trước khi hàng hóa đến tay người tiêu dùng. 

Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn