VINACONTROL - TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 2012 ~ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG - HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG                         KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Tuyển dụng

Tuyển nhân viên lễ tân làm việc tại Văn phòng công ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol thông báo tuyển dụng. Mọi thông tin tuyển dụng và yêu cầu xin vui lòng xem file đính kèm.

Xem tiếp...

Thông báo tuyển dụng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol thông báo tuyển dụng. Mọi thông tin tuyển dụng và yêu cầu xin vui lòng xem file đính kèm.

Xem tiếp...

Thông báo tuyển dụng phân tích viên cho Vinacontrol Quảng Ninh

Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng phân tích viên làm việc phòng thí nghiệm Chi nhánh tại số 11 Hoàng Long, Quảng Ninh. Mọi thông tin tuyển dụng và yêu cầu xin vui lòng xem file đính kèm.

Xem tiếp...

Thông báo tuyển dụng phân tích viên cho Trung tâm phân tích và thử nghiệm I

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol thông báo tuyển dụng phân tích viên làm việc ở Trung tâm phân tích và thử nghiệm I tại 54 phố Trần Nhân Tông Hà Nội. Mọi thông tin tuyển dụng và yêu cầu xin vui lòng xem file đính kèm.

Xem tiếp...

Thông báo tuyển dụng chuyên viên Bộ phận nhân sự

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol thông báo tuyển dụng vị trí chuyên viên Bộ phận nhân sự. Mọi thông tin tuyển dụng và yêu cầu xin vui lòng xem file đính kèm.

Xem tiếp...

CHỨNG CHỈ VINACONTROL

1. Chứng chỉ ISO 9001: 2008 – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
2. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 1998 (VIAS 015) – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
3. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hà Nội
4. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hồ Chí Minh
5. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hải Phòng
6. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Quảng Ninh
7. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Đà Nẵng
8. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 202) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 1 Vinacontrol
9. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 205) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng
10. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 381) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Hải Phòng
11. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 234) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2 Vinacontrol
12. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 196) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Vinh
13. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 268) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh

14. Chứng nhận thành viên GAFTA – The Grain and Feed Trade Association
15.
Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 044-Pro) - Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
16. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 045-Pro) - Vinacontrol Hà Nội
17. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 046-Pro) - Vinacontrol Hải Phòng
18. Chứng chỉ ISO 17065: 2012 (VICAS 047-Pro) - Vinacontrol Hồ Chí Minh

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Thông báo tuyển dụng
Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng Phân tích viên, Giám định viên, Kỹ thuật giám định, Nhân viên văn phòng làm việc tại Quảng Ninh.

Chi tiết

Vinacontrol là thành viên của các hiệp hội:

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu giám định
Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol là tổ chức giám định đầu tiên, lớn nhất, có thương hiệu uy tín hàng đầu ở Việt Nam. Vinacontrol chuyên cung cấp các dịch vụ về giám định và ...

Chi tiết

truyen nguoi lon