VINACONTROL - TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 2012 ~ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG - HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG                         KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Kim ngạch xuất khẩu mây, tre, cói thảm của Việt Nam 3 tháng đầu năm 2013

Phần lớn kim ngạch xuất khẩu sản phẩm mây, tre, cói thảm của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2010 đều có kim ngạch tăng trưởng, trong đó thị trường Hà Lan tuy không đứng đầu về kim ngạch tăng trưởng so với các thị trường, nhưng lại có kim ngạch tăng trưởng cao nhất. Tháng 4/2010, Việt nam đã xuất khẩu 879,1 nghìn USD sản phẩm mây, tre, cói thảm sang thị trường Hà Lan, tăng 7,42% so với tháng 3/2010, nâng tổng kim ngạch 4 tháng đầu năm lên 1,8 triệu, chiếm 4,87% tổng kim ngạch mặt hàng này của cả nước từ đầu năm đến tháng 4/2010, tăng 72,18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường Nhật Bản, tiếp tục dẫn đầu về kim ngạch nhập khẩu mặt hàng sản phẩm mây, tre, cói thảm của Việt Nam trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2010. Tháng 4/2010, Việt Nam đã xuất khẩu 3,1 triệu USD, giảm 1,25% so với tháng 3, tính chung 4 tháng đầu năm 2010 Việt Nam đã xuất khẩu 10,5 triệu USD sản phẩm mây, tre, cói, thảm sang thị trường Nhật Bản tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2009. Cùng với những thị trường có kim ngạch tăng trưởng, còn có những thị trường có kim ngạch giảm như: Italia giảm 28,74% so với cùng kỳ , đạt 2,2 triệu USD; Tây Ban Nha giảm 17,87% so với cùng kỳ, đạt 1,7 triệu USD; Canada giảm 16,53% so với cùng kỳ đạt 824,5 nghìn USD…

CHỨNG CHỈ VINACONTROL

1. Chứng chỉ ISO 9001: 2008 – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
2. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 1998 (VIAS 015) – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
3. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hà Nội
4. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hồ Chí Minh
5. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hải Phòng
6. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Quảng Ninh
7. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Đà Nẵng
8. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 202) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 1 Vinacontrol
9. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 205) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng
10. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 381) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Hải Phòng
11. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 234) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2 Vinacontrol
12. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 196) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Vinh
13. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 268) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh

14. Chứng nhận thành viên GAFTA – The Grain and Feed Trade Association
15.
Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 044-Pro) - Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
16. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 045-Pro) - Vinacontrol Hà Nội
17. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 046-Pro) - Vinacontrol Hải Phòng
18. Chứng chỉ ISO 17065: 2012 (VICAS 047-Pro) - Vinacontrol Hồ Chí Minh

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Thông báo tuyển dụng
Tập đoàn Vinacontrol thông báo tuyển dụng Chuyên viên IT làm việc tại Văn phòng Tập đoàn.

Chi tiết

Vinacontrol là thành viên của các hiệp hội:

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu giám định
Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol là tổ chức giám định đầu tiên, lớn nhất, có thương hiệu uy tín hàng đầu ở Việt Nam. Vinacontrol chuyên cung cấp các dịch vụ về giám định và ...

Chi tiết

truyen nguoi lon