VINACONTROL - TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 2012 ~ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG - HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG                         KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Năm 2013 sẽ giảm lượng phân bón nhập khẩu

Cụ thể, theo tính toán của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) trong số gần 2,5 triệu phân bón nhập khẩu, có 850.000 tấn SA, 570.000 tấn DAP và 950.000 tấn kali và 100.000 tấn NPK, và không nhập phân ure vì nguồn cung trong nước đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ. Tổng số tiền để nhập khẩu phân bón là 961 triệu đô la Mỹ. Bộ NN&PTNT cho biết, năm 2013 Việt Nam cần khoảng 10,325 triệu tấn phân bón các loại, trong đó, phân ure là 2 triệu tấn, phân SA là 850.000 tấn, phân kali là 950.000 tấn, DAP là 900.000 tấn, NPK là 3,8 triệu tấn, phân lân là 1,825 triệu tấn. Sản xuất trong nước không đáp ứng đủ nên phải nhập khoảng 2,5 triệu tấn phân bón các loại. Năm 2012, Bộ Công Thương đưa ra dự báo nhu cầu sử dụng phân bón của Việt Nam vào khoảng 9,6 triệu tấn, trong khi sản xuất trong nước là 7,26 triệu tấn nên cần nhập khẩu khoảng 2,34 triệu tấn; trong khi đó, Bộ NN&PTNT lại dự báo nhu cầu tiêu thụ trong nước là 9,8 triệu tấn nên lượng nhập khẩu là 2,54 triệu tấn. Tuy nhiên, số liệu thống kê của Bộ NN&PTNT đến hết tháng 11-2012, Việt Nam đã nhập khẩu gần 3,6 triệu tấn phân bón các loại, giá trị nhập khẩu là 1,56 tỉ đô la Mỹ. Nếu căn cứ trên số liệu nhập khẩu của tháng 12-2012, Việt Nam đã nhập khoảng 450.000 tấn thì cả năm 2012 lượng phân bón nhập khẩu khoảng trên dưới 4 triệu tấn. Năm 2011 Việt Nam đã nhập khẩu 4,4 triệu tấn phân bón các loại, kim ngạch nhập khẩu 1,8 tỉ đô la Mỹ, tăng gần 25% về lượng và gần 51% về giá trị so với năm 2010. Bên cạnh việc đưa ra dự báo số lượng phân bón cần nhập khẩu trong năm 2013, Bộ NN&PTNT cũng cho rằng việc sản xuất và nhập khẩu phân bón trong thời gian tới sẽ do thị trường quyết định, nhà nước cần xóa bỏ bao cấp đầu vào để giá thành phân bón vận hành theo quy luật cung cầu.

CHỨNG CHỈ VINACONTROL

1. Chứng chỉ ISO 9001: 2008 – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
2. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 1998 (VIAS 015) – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
3. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hà Nội
4. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hồ Chí Minh
5. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hải Phòng
6. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Quảng Ninh
7. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Đà Nẵng
8. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 202) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 1 Vinacontrol
9. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 205) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng
10. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 381) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Hải Phòng
11. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 234) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2 Vinacontrol
12. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 196) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Vinh
13. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 268) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh

14. Chứng nhận thành viên GAFTA – The Grain and Feed Trade Association
15.
Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 044-Pro) - Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
16. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 045-Pro) - Vinacontrol Hà Nội
17. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 046-Pro) - Vinacontrol Hải Phòng
18. Chứng chỉ ISO 17065: 2012 (VICAS 047-Pro) - Vinacontrol Hồ Chí Minh

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Thông báo tuyển dụng
Tập đoàn Vinacontrol thông báo tuyển dụng Chuyên viên IT làm việc tại Văn phòng Tập đoàn.

Chi tiết

Vinacontrol là thành viên của các hiệp hội:

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu giám định
Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol là tổ chức giám định đầu tiên, lớn nhất, có thương hiệu uy tín hàng đầu ở Việt Nam. Vinacontrol chuyên cung cấp các dịch vụ về giám định và ...

Chi tiết

truyen nguoi lon