VINACONTROL - TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 2012 ~ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG - HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG                         KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Thông báo về việc công tác nhân sự Lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo Vinacontrol Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol đã ban hành các Quyết định về công tác nhân sự Lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo Vinacontrol Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

I. Ông Trần Đăng Thành, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty:

+ Thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP.Hồ Chí Minh (Quyết định số 086/QĐ-HĐQT ngày 03/04/2017

+ Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty (Quyết định số 101/QĐ-HĐQT ngày 19/5/2017)

Thời gian hiệu lực: Từ ngày 01/06/2017

+ Tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP.Hồ Chí Minh (Hợp đồng lao động số 003-2017/HĐQT-HĐLĐ ngày 19/05/2017)

Thời gian hiệu lực: Từ ngày 01/06/2017 đến kết thúc nhiệm kỳ HĐQT Vinacontrol 2013-2018

II. Bổ nhiệm Ông Bạch Khách Nhựt, Phó Giám đốc Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP.Hồ Chí Minh đảm nhiệm vị trí Giám đốc Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP.Hồ Chí Minh.

(Quyết định số 100/QĐ-HĐQT ngày 19/05/2017)

Thời gian bổ nhiệm: 01 năm, từ 01/06/2017 - 31/05/2018

Thông báo đầy đủ tải về tại đây

CHỨNG CHỈ VINACONTROL

1. Chứng chỉ ISO 9001: 2008 – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
2. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 1998 (VIAS 015) – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
3. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hà Nội
4. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hồ Chí Minh
5. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hải Phòng
6. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Quảng Ninh
7. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Đà Nẵng
8. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 202) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 1 Vinacontrol
9. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 205) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng
10. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 381) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Hải Phòng
11. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 234) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2 Vinacontrol
12. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 196) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Vinh
13. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 268) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh

14. Chứng nhận thành viên GAFTA – The Grain and Feed Trade Association
15.
Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 044-Pro) - Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
16. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 045-Pro) - Vinacontrol Hà Nội
17. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 046-Pro) - Vinacontrol Hải Phòng
18. Chứng chỉ ISO 17065: 2012 (VICAS 047-Pro) - Vinacontrol Hồ Chí Minh

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Thông báo tuyển dụng
Tập đoàn Vinacontrol thông báo tuyển dụng Chuyên viên IT làm việc tại Văn phòng Tập đoàn.

Chi tiết

Vinacontrol là thành viên của các hiệp hội:

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu giám định
Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol là tổ chức giám định đầu tiên, lớn nhất, có thương hiệu uy tín hàng đầu ở Việt Nam. Vinacontrol chuyên cung cấp các dịch vụ về giám định và ...

Chi tiết

truyen nguoi lon