VINACONTROL - TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 2012 ~ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG - HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG                         KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Thông báo tổ chức ĐHCĐ 2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự ĐHCĐ thường niên 2017.

Chi tiết về Đại hội như sau:

1. Thời gian: Từ 8h30 sáng, Thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017

2. Địa điểm: Tại trung tâm Hội nghị Metropole - 216 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

3. Nội dung dự kiến:

- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016

- Xem xét các Báo cáo hoạt động năm 2016 của Tổng Giám đốc, HDDQT và Ban Kiểm soát

- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và phân phối lợi nhuận

- Các nội dung quan trọng khác

4. Chương trình và tài liêu: Tài liệu sẽ được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại Đại hội. Quý cổ đông có thể tham khảo trước tài liệu họp ĐHĐCĐ trên trang điện tử của Công ty từ ngày 7/4/2017 (www.vinacontrol.com.vn).

5. Xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự: Để công tác chuẩn bị được thuận lợi, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (theo Mẫu bên dưới) trước ngày 17/4/2017 theo đường bưu điện, fax hoặc email:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (Tổ chuyên viên - Hội đồng quản trị)

54 Trần Nhân tông, P.Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - fax: (+84) 4 3943 3844

 

- Thông báo 95/TB-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2017 chi tiết tải về tại đây

- Giấy xác nhận hoặc ủy quyền chi tiết tải về tại đây

CHỨNG CHỈ VINACONTROL

1. Chứng chỉ ISO 9001: 2008 – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
2. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 1998 (VIAS 015) – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
3. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hà Nội
4. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hồ Chí Minh
5. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hải Phòng
6. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Quảng Ninh
7. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Đà Nẵng
8. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 202) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 1 Vinacontrol
9. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 205) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng
10. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 381) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Hải Phòng
11. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 234) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2 Vinacontrol
12. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 196) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Vinh
13. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 268) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh

14. Chứng nhận thành viên GAFTA – The Grain and Feed Trade Association
15.
Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 044-Pro) - Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
16. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 045-Pro) - Vinacontrol Hà Nội
17. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 046-Pro) - Vinacontrol Hải Phòng
18. Chứng chỉ ISO 17065: 2012 (VICAS 047-Pro) - Vinacontrol Hồ Chí Minh

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Thông báo tuyển dụng
Tập đoàn Vinacontrol thông báo tuyển dụng Chuyên viên IT làm việc tại Văn phòng Tập đoàn.

Chi tiết

Vinacontrol là thành viên của các hiệp hội:

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu giám định
Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol là tổ chức giám định đầu tiên, lớn nhất, có thương hiệu uy tín hàng đầu ở Việt Nam. Vinacontrol chuyên cung cấp các dịch vụ về giám định và ...

Chi tiết

truyen nguoi lon