VINACONTROL - TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 2012 ~ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG - HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG                         KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Tin nhanh kết quả hoạt động của Công ty tháng 11/2010

 I/ Kết quả kinh doanh:

Đơn vị: tỷ đồng

TT

CHỈ TIÊU

THÁNG 11

11

THÁNG

Tỷ lệ (%)

thực hiện 11 tháng so

Ghi chú

KH 2010

Cùng kì 2009

1

Tổng doanh thu

16,17

198,39

120,24

135,90

 

2

Lợi nhuận

2,97

36,23

141,25

137,37

 

II/ Những hoạt động nổi bật:

- Doanh thu và lợi nhuận của công ty đạt mức cao, đã vượt xa kế hoạch được ĐHĐCĐ giao cho cả năm và đều vượt trên 36% so với cùng kì năm 2009. Các đơn vị trong công ty đều cơ bản hoàn thành toàn diện kế hoạch năm được giao, cá biệt có đơn vị hoàn thành khá xuất sắc (trên 35% doanh thu và trên 50% lợi nhuận)

- Các đơn vị trong công ty tiếp tục thực hiện nhiều yêu cầu giám định của khách hàng trong và ngoài nước, đồng thời đẩy mạnh khai thác để kí được nhiều hợp đồng giám định mới với khách hàng.

- Từng bộ phận, đơn vị đang rà soát lại kế hoạch năm 2010 đã đề ra từ đầu năm để đẩy nhanh tiến bộ thực hiện, chuẩn bị tổng kết đánh giá việc thực hiện, đồng thời chuẩn bị xây dựng kế hoạch công tác cho năm 2011.

CHỨNG CHỈ VINACONTROL

1. Chứng chỉ ISO 9001: 2008 – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
2. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 1998 (VIAS 015) – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
3. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hà Nội
4. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hồ Chí Minh
5. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Hải Phòng
6. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Quảng Ninh
7. Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Vinacontrol Đà Nẵng
8. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 202) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 1 Vinacontrol
9. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 205) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng
10. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 381) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Hải Phòng
11. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 234) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2 Vinacontrol
12. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 196) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Vinh
13. Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 268) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh

14. Chứng nhận thành viên GAFTA – The Grain and Feed Trade Association
15.
Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 044-Pro) - Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
16. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 045-Pro) - Vinacontrol Hà Nội
17. Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 046-Pro) - Vinacontrol Hải Phòng
18. Chứng chỉ ISO 17065: 2012 (VICAS 047-Pro) - Vinacontrol Hồ Chí Minh

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Thông báo tuyển dụng
Tập đoàn Vinacontrol thông báo tuyển dụng Chuyên viên IT làm việc tại Văn phòng Tập đoàn.

Chi tiết

Vinacontrol là thành viên của các hiệp hội:

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu giám định
Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol là tổ chức giám định đầu tiên, lớn nhất, có thương hiệu uy tín hàng đầu ở Việt Nam. Vinacontrol chuyên cung cấp các dịch vụ về giám định và ...

Chi tiết

truyen nguoi lon