Xây dựng báo cáo môi trường và xã hội

Khi doanh nghiệp đầu tư một dự án thuộc các lĩnh vực xây dựng, sản xuất, chăn nuôi, xử lý… thì việc hoàn thiện các hồ sơ môi trường là việc quan trọng không thể thiếu từ lúc lập hồ sơ dự án và trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Các hồ sơ về môi trường nếu không hoàn thiện kịp thời sẽ làm chậm tiến độ của dự án gây thiệt hại về kinh tế cho Chủ đầu tư. Trong một số trường hợp có thể bị phạt nếu thiếu các giấy phép, hồ sơ về môi trường.

Dưới đây là một số hồ sơ Môi trường & Xã hội tiêu biểu mà Doanh nghiệp thường hay gặp:


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn