Vinacontrol Quảng Ninh

Địa chỉ: 11 Hoàng Long, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Tel: +84 203 3825535 / +84 203 6251535

Fax: +84 203 3826169

Email: vncquangninh@vinacontrol.com.vn

  

Tìm kiếm nhanh: 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Ban Lãnh Đạo

Giám đốc: Ông Trần Minh Đức

Phó Giám đốc: Ông Đặng Xuân Bính

Phó Giám đốc: Ông Đào Văn Lợi

 

 

Phòng Giám định 1

   

Lĩnh vực hàng hóa

 • Giám định hàng hải, hàng rời.
 

 

t: +84 203 3826734

f: +84 203 3826735

 

Gửi thư

Phòng Giám định 2

   

Lĩnh vực hàng hóa

 • Xăng dầu, hàng lỏn
 • Máy móc thiết bị.
 

 

t: +84 203 6552383

f: +84 203 3826735

 

Gửi thư

Phòng Thí Nghiệm

   

Lĩnh vực hàng hóa

 • Phân tích thử nghiệm hàng hóa như than, dăm gỗ, dầu ăn, quặng các loại
 

 

t: +84 203 3826737

f: +84 203 3826735

 

Gửi thư

Phòng Nghiệp vụ tổng hợp

   

Chức năng

 • Nhận yêu cầu giám định
 • Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ giám định toàn Chi nhánh
 • Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
 • Thống kê tổng hợp
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến công tác giám định hàng hoá trong Hợp đồng thương mại, giám định theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
 • Quản lý công tác thị trường và phát triển thương hiệu
 

 

t: +84 203 3825535

f: +84 203 3826735

 

Gửi thư

Phòng Hành chính - Kế toán     

 


 

t: +84 203 3826733

f: +84 203 3826169

 

Gửi thư

 

Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn