Vinacontrol Quảng Ninh

Địa chỉ: Số 11 Phố Hoàng Long, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Tel: +84 203 382 5535

Fax: +84 203 382 6169

Email: vncquangninh@vinacontrol.com.vn

  

Tìm kiếm nhanh: 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Ban Lãnh Đạo

Giám đốc: Ông Trần Minh Đức

Phó Giám đốc: Ông Đặng Xuân Bính

Phó Giám đốc: Ông Đào Văn Lợi

 

 

Phòng Giám định 1

   

Chức năng:

 • Giám định hàng hải, hàng rời

Trưởng phòng: Ông Đỗ Tất Dương

Phó phòng: Ông Nguyễn Văn Độ

 

 

t: +84 203 382 6734

f: +84 203 382 6169

 

Gửi thư

Phòng Giám định 2

   

Chức năng: chuyên giám định các mặt hàng

 • Xăng dầu, hàng lỏng
 • Máy móc thiết bị.

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Mạnh Hà

Phó phòng: Ông Nguyễn Xuân Trường

 

 

t: +84 203 655 2383

f: +84 203 382 6169

 

Gửi thư

Phòng Thí Nghiệm

   

Chức năng:

 • Phân tích thử nghiệm hàng hóa như than, dăm gỗ, dầu ăn, quặng các loại

Trưởng phòng: Ông Đào Văn Lợi

Phó phòng: Bà Bùi Thị Thanh Huyền

 

 

t: +84 203 382 6737

f: +84 203 382 6169

 

Gửi thư

Phòng Nghiệp vụ tổng hợp

   

Chức năng

 • Nhận yêu cầu giám định
 • Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ giám định toàn Chi nhánh
 • Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
 • Thống kê tổng hợp
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến công tác giám định hàng hoá trong Hợp đồng thương mại, giám định theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
 • Quản lý công tác thị trường và phát triển thương hiệu

Trưởng phòng: Ông Đặng Xuân Bính

Phó phòng: Bà Lại Thị Hiển

 

 

t: +84 203 382 5535

f: +84 203 382 6169

 

Gửi thư

Phòng Hành chính - Kế toán     

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Minh Lan

Phó phòng: Ông Vũ Xuân Mạnh

Phó phòng: Bà Điệp Thị Thảo

 

t: +84 203 382 6733

f: +84 203 382 6169

 

Gửi thư

 

Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn