Vinacontrol Đà Nẵng

Địa chỉ: Lô A6- A8, đường 30/ 4, TP. Đà Nẵng

Tel: +84 236 363 8122 / +84 236 363 8121

Fax: +84 236 362 5625

Email: vncdanang@vinacontrol.com.vn

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Ban Lãnh Đạo

Giám đốc: Ông Nguyễn Quang Minh

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Lê Đức Tuấn

Phó Giám đốc: Ông Phùng Tấn Phú

 

 

Phòng Giám định 1

   

Chức năng: chuyên giám định các mặt hàng sau:

 • Hàng nông sản thực phẩm
 • Lâm sản, dược liệu
 • Hoá chất, phân bón, thuốc trừ sâu
 • Nguyên liệu, thức ăn gia súc
 • Hương liệu tinh dầu
 • Khoáng sản, vật liệu xây dựng, kim loại
 • Giám định phẩm chất xăng dầu và sản phẩm dầu mỏ
 • Hàng tiêu dùng, bông vải sợi, hàng may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ
 • Giám định theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước

Trưởng phòng: Ông Võ Văn Ánh

 

 

t: +84 236 363 8126

f: +84 236 363 5625

 

Gửi thư

Phòng Giám định 2

   

Lĩnh vực hàng hóa

 • Chuyên giám định các măt hàng máy móc thiết bị, dây chuyền thiết bị, phương tiện vận tải
 • Thực hiện dịch vụ thẩm định giá
 • Tư vấn và giám sát công trình xây dựng
 • Tư vấn áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế

Trưởng phòng: Ông Bảo Tuấn

Phó phòng: Ông Hoàng Quý Dương

 

 

t: +84 236 363 8127

f: +84 236 362 5625

 

Gửi thư

Phòng Giám định 3

   

Lĩnh vực hàng hóa

 • Hàng hải, an toàn con tàu trước khi phá dỡ hoặc sửa chữa
 • Giám định container
 • Lường bồn
 • Giám định khối lượng hàng rời, hàng lỏng
 • Giám định tổn thất, đại lý giám định tổn thất cho các công ty bảo hiểm trong và ngoài nước

Trưởng phòng: Ông Trương Vĩnh Hoàng

Phó phòng: Ông Nguyễn Đình Kiên

 

 

t: +84 236 363 8128

f: +84 236 362 5625

 

Gửi thư

Phòng Thí Nghiệm

   

Chức năng

 • Phân tích & thử nghiệm hàng hóa

Trưởng phòng: Ông Trần Văn Nhạn

 

t: +84 236 363 8129

f: +84 236 362 5625

  

Gửi thư

Phòng Nghiệp vụ tổng hợp

   

Chức năng

 • Giúp Giám đốc chỉ đạo kỹ thuật nghiệp vụ giám định toàn Chi nhánh
 • Giúp Giám đốc nghiên cứu, phát triển và khai thác thị trường giám định
 • Thống kê tổng hợp
 • Đào tạo giám định viên
 • Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Lê Đức Tuấn

 

 

t: +84 236 363 8122

f: +84 236 362 5625

 

Gửi thư

Phòng Hành chính - Kế toán     

Phó phòng: Ông Nguyễn Văn Dũng

Phó phòng: Bà Vũ Thị Trang Nhung

 

t: +84 236 363 8125

f: +84 236 362 5625

 

Gửi thư

 

Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn