Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 80 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Tel: +84 28 39316323 / +84 28 39316704

Fax: +84 28 39316961 / +84 28 38437861

Email: vinahochiminh@vinacontrol.com.vn

  

Tìm kiếm nhanh: 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Ban Lãnh Đạo

Tổng Giám đốc: Ông Bạch Khánh Nhựt

Phó Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Quốc Minh

Phó Tổng Giám đốc: Ông Lê Ngọc Lợi

 

 

Ban 1

   

Lĩnh vực hàng hóa

 • Gạo
 • Khử trùng

Phó Giám đốc phụ trách: Ông Nguyễn Trọng Nhân

Phó Giám đốc: Ông Trần Tùng Minh

 

 

t: +84 28 38439839

t: +84 28 39312202

f: +84 28 38437861

f: +84 28 39316961 

Gửi thư

Ban 2

   

Lĩnh vực hàng hóa

 • Mặt hàng tiêu dùng
 • Thủ công mỹ nghệ
 • Hàng công nghiệp
 • Kim loại
 • Vật liệu xây dựng sắt thép và phế liệu các loại

Phó Tổng Giám đốc/ Giám đốc: Ông Lê Ngọc Lợi

Phó Giám đốc: Ông Đặng Thanh Tuấn

 

 

t: +84 28 39316649

t: +84 28 39317107

f: +84 28 38437861

f: +84 28 39316961

Gửi thư

Ban 3

   

Lĩnh vực hàng hóa

 • Giám định hàng hải

Giám đốc: Ông Phạm Văn Bình

Phó Giám đốc: Ông Tô Thanh Phúc

 

 

t: +84 28 39317322

t: +84 28 38439357

f: +84 28 38437861

f: +84 28 39316961

 

Gửi thư

Ban 4

   

Lĩnh vực hàng hóa

 • Giám định hàng nông sản
 • Thực phẩm chế biến

Giám đốc: Ông Nguyễn Quốc Hưng

Phó Giám đốc: Ông Hoàng Đức Hiệp

Phó Giám đốc : Ông Lê Văn Chiến

 

t: +84 28 39316185 

t: +84 28 39317105

f: +84 28 38437861

f: +84 28 39316961


Gửi thư

Ban 5

   

Lĩnh vực hàng hóa

 • Máy móc thiết bị
 • Dây chuyền sản xuất

Giám đốc: Ông Vũ Xuân Trường

Phó Giám đốc: Ông Huỳnh Văn Tâm

 

t: +84 28 38439838 

f: +84 28 38437861

f: +84 28 39316961

 

Gửi thư 

Ban 6    

Lĩnh vực hàng hóa

 • Dầu tinh
 • Dầu thô
 • Lường bồn

Giám đốc: Ông Đoàn Văn Điệp

Phó Giám đốc: Ông Trần Thế Huy

 

t: +84 28 38437031 

f: +84 28 39316961

f: +84 28 38437861

 

Gửi thư 

Trung Tâm Phân Tích & Thử nghiệm II Vinacontrol

   

Chức năng

 • Phân tích và thử nghiệm hàng hóa

Giám đốc: Ông Phạm Ngọc Dũng

Phó Giám đốc: Bà Phan Liên Châu

Phó Giám đốc: Ông Vương Vĩnh Phúc

 

 

t: +84 28 37700922

t: +84 28 39325253

f: +84 28 37700997

 

Gửi thư 

Ban Kỹ thuật

   

Chức năng

 • Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001, ISO 17020 và ISO 17065.
 • Quản lý Kỹ thuật nghiệp vụ giám định/ chứng nhận.
 • Xây dựng các quy trình, phương pháp giám định/chứng nhận đối với các loại hình mặt hàng mới.
 • Công tác đối ngoại và hỗ trợ các đơn vị trong công tác khai thác và chăm sóc khách hàng.
 • Công tác đào tạo chung và đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ cơ bản.
 • Công tác pháp chế và hỗ trợ các đơn vị giải quyết các khiếu nại của khách hàng.
 • Công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo.

Phó Tổng Giám đốc /Giám đốc: Ông Nguyễn Quốc Minh

Phó Giám Đốc: Ông Trần Minh Châu

Phó Giám Đốc: Ông Phạm Thái Bình

 

 

t: +84 28 38467425

t: +84 28 39351226

f: +84 28 38437861

f: +84 28 39316961

 

Gửi thư

Ban Nhân Sự    
Chức năng
 • Cải tiến tổ chức bộ máy, công tác tuyển dụng lao động, sắp xếp nhân sự, tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động.
 • Công tác quản trị hành chính quản trị.
 • Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ, phương tiện làm việc v.v...

Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc: Ông Nguyễn Quốc Minh

Phó Giám Đốc: Ông Hồ Thanh Yên

Phó Giám Đốc: Ông Nguyễn Cao Trí

 

 

t: +84 28 39351226

f: +84 28 38437861

f: +84 28 39316961

 

Gửi thư 

Ban Tài Chính

Giám Đốc: Bà Bùi Hương Thủy

Phó Giám Đốc: Bà Nguyễn Ngọc Hà


 

t: +84 28 39317106

t: +84 28 39317540

f: +84 28 39316961

f: +84 28 38437861

 

Gửi thư

     

Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn