Vinacontrol Vinh

Địa chỉ: Số 14 Mai Hắc Đế, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: +84 238 3840299

Fax: +84 238 3844819

Email: vncvinh@vinacontrol.com.vn

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Ban Lãnh Đạo

Giám đốc: Ông Phan Văn Hiền

Phó Giám đốc: Ông Lê Văn Hà

Phó Giám đốc: Ông Phạm Văn Lưu

 

 


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn