Vinacontol Uông Bí

Địa chỉ: Tổ 23 Khu 7 Phố Quang Trung, TX. Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Tel: +84 203 3855799

Fax: +84 203 3661919

Email: vncuongbi@vinacontrol.com.vn

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Ban Lãnh Đạo

Trưởng trạm: Ông Dương Hải Đăng

Phó trạm: Ông Nguyễn Anh Dũng

 

 


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn