Vinacontrol tổ chức Đại hội đồng cổ đông, bầu Hội đồng quản trị mới

Đại hội đồng cổ đông thường năm năm 2018 của Vinacontrol sẽ được tổ chức vào ngày 09/04, đề bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

20_800

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (Vinacontrol – mã VNC) trân trọng thông báo sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào 08h30 ngày 09/04/2018 tại khách sạn Melia Hà Nội (44B Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm).

Tại Đại hội, Vinacontrol sẽ trình cổ đông thông qua nhiều vấn đề quan trọng, trong đó đáng chú ý là việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ngoài ra, các nội dung khác cũng sẽ được ĐHĐCĐ xem xét là kế hoạch phát kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận; định hướng phát triển 5 năm tới; lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và các nội dung quan trọng khác.

Năm 2017, Vinacontrol đạt 43,371 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và 33,164 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 10,47% và 4,81% so với năm 2016.

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 xem tại đây


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn