Vinacontrol Quy Nhơn

Địa chỉ: Số 5 Tăng Bạt Hổ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tel: +84 256 389 1077

Fax: +84 256 389 2528

Email: vncquynhon@vinacontrol.com.vn

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC    

Giám đốc: Ông Võ Trọng Hùng

 

t: +84 256 389 1077

f: +84 256 389 2528

Gửi thư

Chức năng

   
 • Container
 • Dầu tinh
 • Máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải
 • Giám định hàng tổn thất
 • Giám định hàng nông sản, thực phẩm, hàng lâm sản, dược liệu
 • Giám định khoáng sản, vật liệu xây dựng, kim loại, hoá chất, phân bón
 • Giám định hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ
 • Thực hiện dịch vụ thẩm định giá
 • Tư vấn, giám sát công trình xây dựng
 • Giám định hàng hải, lường bồn
 • Giám định theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước
   

Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn