Vinacontrol Quy Nhơn

Địa chỉ: Số 5 Tăng Bạt Hổ, TP. Quy Nhơ, tỉnh Quảng Bình

Tel: +84 56 3892565 / +84 56 3891077

Fax: +84 56 3892528

Email: vncquynhon@vinacontrol.com.vn

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Ban Lãnh Đạo

Giám đốc: Ông Võ Trọng Hùng

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Đức Dục

 

 


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn