Vinacontrol Phú Mỹ

Địa chỉ: Thị trấn Phú Mỹ, Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tel: +84 254 387 6563

Fax: +84 254 389 3780

Email: vncphumy@vinacontrol.com.vn

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC    

Giám đốc: Ông Ngô Trung Hiếu

Phó Giám đốc: Ông Lê Văn Trứ

 

t: +84 254 387 6563

f: +84 254 389 3780

Gửi thư

Chức năng

   
 • Gạo và hun trùng
 • Hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp, thủ công mỹ nghệ
 • Hàng nông sản, thực phẩm chế biến
 • Máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất
 • Dầu tinh và lường bồn, dầu thô
 • Giám định theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước
 • Giám định hàng hải
 • Giám định container
   

Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn