Vinacontrol Phú Mỹ

Địa chỉ: Thị trấn Phú Mỹ, Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tel: +84 254 3876563

Fax: +84 254 3893780

Email: vncphumy@vinacontrol.com.vn

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Ban Lãnh Đạo

Giám đốc: Ông Ngô Trung Hiếu

Phó Giám đốc: Ông Lê Văn Trứ

 

 


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn