Vinacontrol Nha Trang

Địa chỉ: Số 26 Mê Linh, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Tel: +84 258 3510348

Fax: +84 258 3510347

Email: vncnhatrang@vinacontrol.com.vn

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Ban Lãnh Đạo

Giám đốc: Ông Nguyễn Đức Bái

Phó Giám đốc: Ông Lê Thanh Phúc

 

 


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn