Vinacontrol Nha Trang

Địa chỉ: Số 26 Mê Linh, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Tel: +84 258 351 0348

Fax: +84 258 351 0347

Email: vncnhatrang@vinacontrol.com.vn

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC    

Giám đốc: Ông Nguyễn Đức Bái

Phó Giám đốc: Ông Lê Thanh Phúc

 

t: +84 258 351 0348

f:  +84 258 351 0347

Gửi thư

Chức năng

   

Chuyên giám định các mặt hàng sau:

 • Gạo và hun trùng
 • Hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp, thủ công mỹ nghệ
 • Hàng nông sản, thực phẩm chế biến
 • Máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất
 • Dầu tinh và lường bồn, dầu thô
 • Giám định theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước
 • Giám định hàng hải
 • Giám định container.

 

   

Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn