Vinacontrol Móng Cái

Địa chỉ: Số 07, Xuân Diệu, TP. Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

Tel: +84 203 3881511

Fax: +84 203 3881511

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Ban Lãnh Đạo

Giám đốc: Ông Vũ Minh Đoàn

 

 


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn