Vinacontrol Móng Cái

Địa chỉ: 28 Phùng Hưng, Phường Hải Yên, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

Tel: +84 203 388 1511

Fax: +84 203 388 1511

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Trưởng trạm: Ông Vũ Minh Đoàn

  • Tel: 0913 266 123
  • Email: vmdoan@vinacontrol.com.vn

 

 

t: + 84 913 266 123

Gửi thư

 

Chức năng

   
 Chuyên giám định các mặt hàng XNK tại cửa khẩu và giám định theo trưng cầu của cơ quan quản lý nhà nước.    

Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn