Vinacontrol Lào Cai

Địa chỉ: Số 108 Phố Hưng Hóa, Phường Duyên Hải, TP. Lào Cai

Điện thoại: +84 214 3830686

Fax: +84 214 3830686

Email: vnclaocai@vinacontrol.com.vn

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Ban Lãnh Đạo

Giám đốc: Ông Vũ Huy Thông

 

 


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn