Vinacontrol Lạng Sơn

Địa chỉ: Ngã ba Phai Trần, Phường Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn

Tel: +84 205 3870080

Fax: +84 205 3890069

Email: vnclangson@vinacontrol.com.vn

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Ban Lãnh Đạo

Giám đốc: Ông Nguyễn Anh Vũ

 

 


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn