Vinacontrol Lạng Sơn

Địa chỉ: Ngã ba Phai Trần, Phường Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn.

Tel: +84 205 387 0080

Fax: +84 205 389 0069

Email: vnclangson@vinacontrol.com.vn

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Giám đốc: Ông Nguyễn Anh Vũ

 • Tel: 0989 868 808
 • Email: navu@vinacontrol.com.vn

 

 

t: +84 989 868 808

f: +84 205 389 0069

Gửi thư

 

Chức năng

   
 • Nông sản thực phẩm, lương thực
 • Tân dược, hoá chất, khoáng sản
 • Hàng tiêu dùng, máy móc phụ tùng, hàng công nghiệp nhẹ, hàng thủ công nghiệp, bách hoá
 • Kim loại và các sản phẩm kim loại
 • Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận kiểm tra xuất xứ hàng hóa mẫu D,E,S
   

Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn