Vinacontrol Cửa Ông

Địa chỉ: Số 588 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Ông, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Tel: +84 203 3865012 / +84 203 3702979

Fax: +84 203 3865080

Email: vnccuaong@vinacontrol.com.vn

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Ban Lãnh Đạo

Trưởng trạm: Ông Huỳnh Ngọc Sơn

Phó trạm: Ông Lê Minh Thế

 

 


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn