Vinacontrol Chân Mây

Địa chỉ: Phú Gia, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế (Khu kinh tế Chân Mây)

Email: vncchanmay@vinacontrol.com.vn

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Ban Lãnh Đạo

Giám đốc: Ông Trương Vĩnh Hoàng

 

 


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn