Vinacontrol Cần Thơ

Địa chỉ: Số 14/10 A,B Đường Lê Hồng Phong, TP. Cần Thơ

Tel: +84 292 3887911

Fax: +84 292 3887944

Email: vnccantho@vinacontrol.com.vn

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Ban Lãnh Đạo

Giám đốc: Ông Nguyễn Trung Giang

Phó Giám đốc: Ông Phạm Tuấn Anh

 

 


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn