Văn phòng Tập đoàn

Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: +84 24 39433840

Fax: +84 24 39433844

Email: vinacontrol@vinacontrol.com.vn

  

Tìm kiếm nhanh: 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Ban Kỹ thuật

   

Giám đốc

Ông Trịnh Hữu Hiệp

email: thhiep@vinacontrol.com.vn

Phó giám đốc

Bà Khúc Thị Minh Hồng

email: khucminhhong@vinacontrol.com.vn

 

 

 

t: +84 24 38226020

f: +84 24 39433844

 

Gửi thư

Ban Thị trường

   

Giám đốc

Bà Lê Thị Hồng Lan

email: honglan@vinacontrol.com.vn

Phó Giám đốc

Ông Tô Mạnh Linh

email: tmlinh@vinacontrol.com.vn

 

 

t: +84 24 39433840

f: +84 24 39433844

 

Gửi thư

Ban Nhân Sự

   

Giám đốc

 Đào Nguyễn Thiên Nga

email: thiennga@vinacontrol.com.vn

Phó Giám đốc

Bà Bùi Thị Phương Dung phuongdungvnc@gmail.com

 

 

t: +84 24 39435531 (nhân sự)

t: +84 24 38226023 (hành chính)

f: +84 24 39433844

 

Gửi thư

Ban Tài Chính

   

Trưởng phòng/ Kế toán trưởng

Ông Lưu Ngọc Hiền

email: lnhien@vinacontrol.com.vn

Phó phòng

Bà Vũ Thị Thu Phương

email: thuphuong@vinacontrol.com.vn

 

 

t: +84 24 39435638

t: +84 24 39435770

f: +84 24 39433844

 

Gửi thư

Trung Tâm Phân Tích & Thử nghiệm 1    

Giám đốc

Ông Đỗ Phúc Tuyến 

email: dptuyen@vinacontrol.com.vn

Phó giám đốc

Ông Nguyễn Mạnh Tùng

emai: tungnguyen@vinacontrol.com.vn

 

 

t: +84 24 39435640

f: +84 24 39433844

 

Gửi thư

 

Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn