Văn phòng đại diện tại Quảng Bình

Địa chỉ: Số 15 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Tel: +84 232 385 0959

Fax: +84 232 385 0959

Email: vncdonghoi@vinacontrol.com.vn

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Phụ trách

Trưởng phòng 3 Vinacontrol Đà Nẵng: Ông Trương Vĩnh Hoàng

 

t: +84 232 385 0959

f: +84 232 385 0959

Gửi thư


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn