Văn phòng đại diện tại Quảng Bình

Địa chỉ: Số 15 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Tel: +84 232 3850959

Fax: +84 232 3850959

Email: vncdonghoi@vinacontrol.com.vn


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn