Trung tâm Phân tích và thử nghiệm 2

Địa chỉ: Lô U.18A, đường 22, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7 – TP. Hồ Chí Minh

Tel: +84 28 37700922 / +84 28 39325253

Fax: +84 28 37700997

Email: g15@vinacontrol.com.vn

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Ban Lãnh Đạo

Giám đốc: Ông Phạm Ngọc Dũng

Phó Giám đốc: Bà Phan Liên Châu

Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền

Phó Giám đốc (Thử nghiệm phục vụ công bố chất lượng): Ông Vương Vĩnh Phúc

CHUYÊN PHÂN TÍCH VÀ THỬ NGHIỆM CÁC LOẠI HÀNG HÓA


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn