Trung tâm Phân tích và thử nghiệm 1

Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: +84 24 39435640

Fax: +84 24 39433844

Email: vinalab@vinacontrol.com.vn

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Ban Lãnh Đạo

Giám đốc: Ông Đỗ Phúc Tuyến

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Mạnh Tùng

CHUYÊN PHÂN TÍCH VÀ THỬ NGHIỆM CÁC LOẠI HÀNG HÓA


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn