Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 được cấp VILAS 202 mở rộng

Ngày 15/09/2014 Trung tâm Phân tích và thử nghiệm 1 đã được Văn phòng công nhận chất lượng BoA đánh giá và cấp VILAS 202 mở rộng thêm lĩnh vực hóa sinh. Trong đó, năng lực kỹ thuật đã được mở rộng và đồng thời mở rộng phạm vi tại Vinacontrol Lào Cai. Đây là một bước phát triển quan trọng công nhận sử phát triển, đổi mới trong quản lý và kỹ thuật của Trung tâm.

Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 202) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 1 Vinacontrol

Xin quý khách vui lòng liên hệ với Vinacontrol gần nhất để yêu cầu dịch vụ theo địa chỉ như sau:

Địa chỉ 1: Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 - 54 Trần Nhân Tông - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

- ĐT: (84-4) 3943 5640

- Fax: (84-4) 3943 3844 

- Email: vinalab@vinacontrol.com.vn

Địa chỉ 2: Vinacontrol Lào Cai - 109 Phố Hưng Hóa - Phường Duyên Hải - Lào Cai

- ĐT/ Fax: (84-20) 3830 686

- Email: vnclaocai@vinacontrol.com.vn


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn