Thông cáo báo chí Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Vinacontrol Group

Ngày 11/04/2019, tại Trung tâm Hội nghị Metropole, TP. Hồ Chí Minh, Vinacontrol Group tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, với sự tham gia của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Quý cổ đông cùng đại diện Cán bộ nhân viên của Vinacontrol Group. Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019, cùng các nội dung quan trọng khác.

6202ab7849c5ab9bf2d4_800

Theo Tổng cục Hải quan, năm 2018 là năm công tác kiểm tra chuyên ngành đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, các Bộ quản lý chuyên ngành đã ban hành nhiều văn bản mới theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cắt giảm danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên nghành, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm để giải phóng sức sản xuất.

Tổng số mặt hàng thuộc diện quản lý và Kiểm tra chuyên ngành giảm 5279 mặt hàng, trong đó Bộ có số lượng mặt hàng giảm nhiều nhất là Bộ Công thương với gần 1200 mặt hàng.

Đồng hành cùng chủ trương mới của Chính phủ, năm vừa qua Vinacontrol đã tham gia vào đoàn kiểm tra chuyên ngành của các Sở Công thương tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc để thực hiện nhiệm vụ đánh giá, hậu kiểm các mặt hàng thực phẩm.

b469e0740bc9e997b0d8_800
Chủ tịch HĐQT Bùi Duy Chinh phát biểu tại Đại hội

Về kết quả kinh doanh, Vinacontrol đã tiếp nhận 87.244 yêu cầu thẩm định, cấp ra 139.825 chứng thư, tăng lần lượt 5,4% và 10,53% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn đạt 560,89 tỷ đồng, vượt 6,4% so với kế hoạch, tăng trưởng gần 7,97% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Vinacontrol lần lượt đạt 43,85 tỷ và 34,32 tỷ, tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng là 0,78% và 3,49%.

TT Chỉ tiêu 2018(đồng)
Đã kiểm toán
2017(đồng)
Đã kiểm toán
2018/2017
(%)
1 Doanh thu thuần  560.144.227.051  518.781.420.882  107,97%
2 Lợi nhuận trước thuế  43.851.228.982  43.511.100.381  100.78%
3 Lợi nhuận sau thuế  34.323.491.879  33.164.613.695  103,49%

Trong năm 2019 Vinacontrol xác định tiếp tục tập trung  đảm nhiệm các nhiệm vụ hỗ trợ công tác kiểm tra chuyên ngành của các Bộ, ngành và hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa, như thực phẩm, sản phẩm dệt may, khăn giấy, thức ăn chăn nuôi, phân bón, v.v… trước khi lưu hành trên thị trường. Đồng thời, Công ty định hướng mở rộng và đang dạng hóa các kênh phân phối dịch vụ, bao gồm kênh truyền thống, kênh xuất khẩu, kênh liên kết, kênh phân phối trung gian, kênh đấu thầu dự án lớn nhằm để đưa dịch vụ đến với rộng khắp khách hàng, đối tác.

ba5ece5d2ee0ccbe95f1_800
Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp

Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 2019 đạt 582 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 34,8 tỷ đồng và cổ tức tối thiểu 15% vốn điều lệ.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2019


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn