Thay đổi phương thức kiểm tra về chất lượng phế liệu nhập khẩu

vinacontrol_giamdinhphelieu3x1_800

Thủ tướng đã ký ban hành chỉ đạo thay đổi phương thức kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, nhằm gỡ khó cho doanh nghiệp. Chỉ đạo này được ban hành trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế của Tổ công tác Thủ tướng tại cảng Hải Phòng vài ngày trước, và đề xuất của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Tổ trưởng Tổ công tác.

Theo đó, Bộ Tài nguyên & Môi trường được phép chỉ định tổ chức giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ kết quả giám định, phân tích chất lượng của các lô hàng phế liệu. Đơn vị này chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ kết quả giám định, phân tích chất lượng của các lô hàng phế liệu nhập khẩu.

Cơ quan hải quan sẽ tham gia trong quá trình kiểm tra, lấy mẫu giám định. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, giám định của đơn vị giám định, cơ quan hải quan thực hiện việc thông quan các lô hàng phế liệu nhập khẩu theo quy định pháp luật.

"Ban hành thủ tục hành chính nhưng không đánh giá tác động đầy đủ, rà soát kỹ đã vô tình bóp chết doanh nghiệp", Tổ trưởng Tổ công tác Chính phủ nói và yêu cầu Bộ Tài nguyên & Môi trường "phải nhận lỗi với doanh nghiệp khi đã ban hành văn bản hành chính khiến họ rơi nước mắt vì quá khó khăn".

Cuối năm 2018 vừa qua, có hơn 24.000 container phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất được doanh nghiệp nhập về từ giữa năm 2018 nhưng vẫn chưa thể thông quan. Việc chậm được thông quan các lô hàng này khiến mỗi ngày doanh nghiệp phải chi trả khoảng 40-50 USD một container tiền lưu kho, bãi. Với trên 16.600 container đang bị lưu giữ từ 30 đến 90 ngày, ước tính mỗi ngày doanh nghiệp thiệt hại 600.000 - 800.000 USD.

Nghị định 40/2019/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường - xem tại đây

Bạn có biết?

Vinacontrol Group được Bộ Tài nguyên & Môi trường chỉ định thực hiện việc giám định phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Phạm vi bao gồm:

  • Giám định phế liệu sắt, thép theo QCVN 31:2018/BTNMT
  • Giám định phế liệu nhựa nhập khẩu theo QCVN 32:2018/BTNMT
  • Giám định phế liệu giấy theo QCVN 33:2018/BTNMT

 


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn