Chứng nhận hợp quy thang máy

Chứng nhận hợp quy thang máy

Theo quy định của Cục An toàn lao động – Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì thang máy cần phải thực hiện chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 02:2011/BLĐTBXH.

1. Vì sao thang máy cần chứng nhận hợp quy?

Vì thang máy là một trong những thiết bị thuộc nhóm 2 là nhóm đối tượng có nguy cơ gây mất an toàn và là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định của Bộ Lao động Thương binh Xã hội.

2. Lợi ích việc chứng nhận hợp quy thang máy:

  • Chứng nhận hợp quy thang máy là đảm bảo an toàn cho người sử dụng, cho xã hội
  • Chứng nhận hợp quy thang máy nhăm tăng giá trị của sản phẩm, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm
  • Chứng nhận hợp quy thang máy tạo niềm tin cho khách hàng sử dụng
  • Chứng nhận hợp quy thang máy là chấp hành pháp luật

3. Đơn vị nào cấp chứng nhận hợp quy thang máy?

Vinacontrol là đơn vị được Cục An toàn – Bộ Lao động Thương binh Xã hội chỉ định đánh giá cấp chứng nhận hợp quy cho thang máy. Vinacontrol đã cấp chứng nhận cho rất nhiều tổ chức và thang máy trong cả nước.

4. Quy trình chứng nhận thang máy:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận thang máy.

Bước 2: Hẹn lịch đánh giá thang máy

Bước 3: Tiến hành đánh giá thang máy tại hiện trường

Bước 4: Cấp chứng nhận hợp quy thang máy.

HÃY LIÊN HỆ VINACONTROL ĐỂ CHỨNG NHẬN HỢP QUY THANG MÁY.


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn