Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Chi tiết xin xem tại đây,

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn